Web | Webová administrace

Již několik týdnů tvořím, webové rozhraní pro administraci, která by měla být modulární a byla by možná využít na vícero projektech. (více naleznete v přiložených obrázcích)

Základní dashboard


Náhled formulářů


Náhled statistických bloků


Náhled chybové stránky


Náhled přihlašovací stránky