Web | Pixels
Pixel art

Projekt, který má za cíl vytvářet komunitní pixel art. Hráči dostávají každých 10 sekund možnost položit jeden pixel a nebo si jej mohou zakoupit.

Pro zapojení do hry musíte být součástí komunity a sbírat komunitní body.


Aktuální pixelart

Odkaz na web: http://pixels.jetam.eu/


© 2015-2018